Proiectul „Măsuri integrate pentru comunitate”, cod SMIS 2014+: 103133, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/18/4/4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate” 

Proiectul este implementat de un parteneriat compus din urmatoarele organizatii: 

- Solicitant – Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună 

- Partener 1 – Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale 

- Partener 2 – Asociația Comunelor din Romania 

- Partener 3 - APDRP-Asociaţia pentru Dezvoltare Regională şi Parteneriat 

- Partener 4 - Primăria Cuza Vodă 

- Partener 5 - Școala Gimnazială nr. 1 Cuza Vodă

Valoarea finanțării nerambursabile este de: 19.329.792,07 lei 

Durata implementării proiectului este de: 36 de luni, în perioada 15.09.2017-14.09.2020

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt: 

I.  Renovarea și dotarea a două clădiri, înființarea și dezvoltarea în aceste locații a două Centre Integrate pentru găzduirea activităților proiectului și care, după finalizarea proiectului, vor rămâne comunității.

II. 3 Masuri pe Educatie dupa cum urmeaza:

    1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie-învățământ ante-preșcolar (copii 0- 3 ani)

    2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie-învățamânt preșcolar (copii 3 - 7 ani)

    3. Sprijin pt reducerea părăsirii timpurii a școlii prin programe de tip zone prioritate de educație (copiii din clasele a IV-a și a VIII-a)

II. Formare Profesionala

    - 350 de beneficiari participanți la cursuri de Formare Profesionala Continua subvenționate

    - 70 de subvenții acordate angajatorilor 

    - 122 de persoane angajate

III. Antreprenoriat - 56 de persoane vor beneficia de informare si consiliere profesionala, coaching, cursuri de "Competente Antreprenoriale" si sprijin pentru infiintarea si subventionarea a 15 afaceri.

IV. Servicii Sociale pentru un numar de 640 de persoane si Servicii Medicale pentru un numar de 606 persoane

V. Asistenta Juridica pentru întocmirea documentelor de identitate, obținerea drepturilor de asistență socială, reglementarea situației locuințelor etc. pentru un numar de 30 de persoane

VI. Locuire - sprijin pentru 70 de persoane din grupul țintă, din care 20 bătrâni și 14 persoane cu dizabilități, cu un total de 50 de locuințe reabilitate din care:

    -  16 locuințe care să beneficieze de lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică, îmbunătățirea igienei locuinței și a spațiilor conexe, extinderi de camere, etc.

    - 34 de locuințe care să beneficieze de lucrări de reparații și îmbunatățirea igienei locuinței.

VII. Implicare activa a comunitatii prin:

    - Înființarea Consiliul Consultativ Cetățenesc (CCC) 20 membri

    - Organizarea a două tabere interculturale - 40 copii și 40 părinți

    - Organizarea a două ediții a evenimentului “Luna Toleranței”

    - Organizarea a 7 campanii de informare și conștientizare și a 6 seminarii în vederea combaterii discriminării și segregării .  Obiectivul urmărit prin cadrul campaniilor este informarea a cel puțin 210 persoane din grupul țință cu privire la consecințele discriminării și segregării și a importanței promovării drepturilor omului și a toleranței. 


simple website builder
Mobirise

Contact

Bd. George Cosbuc, 42-44
Bucuresti, sect. 5, 050142
Email: office@aevb.ro
Phone: +40 (0) 31 432 8433
Fax: +40 (0) 31 432 8436